โอชิโนะ ฮักไค

ทัวร์ญีปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หมู่บ้านน้ำใส ประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากเลยที่เดียว มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าแต่ก่อน โอชิโน มารุ ถูกเรียกขานกันว่า ทะเลสาป Utsu ต่อมาเมื่อภูเขาไฟฟูจิเกิดระเบิดขึ้นเมื่อ ปี คศ. 800 ลาวาที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟ แบ่งทะเลสาปออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งก็คือ ทะเลสาป Yamanakako(ในปัจจุบัน) และทะเลสาป Oshino ซึ่งเป็นทะเลสาปที่ 6 ของภูเขาไฟฟูจิ ต่อมา Oshino แห้งลงเนื่องจากการกัดเซาะแม่น้ำและการขุดเจาะระบายน้ำ ทะเลสาปจึงเหลือเพียง 5 แห่ง ที่มาของบ่อน้ำทั้ง 8 บ่อ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ก็มาถึงหมู่บ้าน โอชิโนะฮักไก ต้องจอดรถไว้ด้านนอกและเดินต่อเข้าไป พอเข้ามาก็จะเจอกับบ่อน้ำบ่อแรก แต่ละบ่อจะมีป้ายบอกว่าลึกกี่เมตร บ่อลึกมากแต่สามารถมองลงไปเห็นก้นบ่อ เพราะน้ำใสมากๆ น้ำนิ่งจนเห็นเงาสะท้อนชัดเจน สวยมาก ในบ่อมีปลาตัวใหญ่อาศัยอยู่ เราเดินต่อเข้าไปด้านใน ก็จะเห็นบ่อน้ำ บรรยากาศโดยรอบๆ น้ำจะใสมากๆ ดูสบายๆ มีปลาแหวกว่ายในสระ ทำให้เรามีความรู้สึกความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง… Continue reading โอชิโนะ ฮักไค