เที่ยวและรู้จักประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรทางภาคเหนือของไทย

เวียงกุมกาม เมืองทั้งหมดถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนดิน กรวด และเศษซากจากน้ำท่วมอย่างน้อยสองเมตร และมันยังคงอยู่มานานหลายศตวรรษ การพูดถึงสถานที่นั้นดำเนินไปหลายปี แต่ความรู้เรื่องเวียงกุมกามค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน เหลือเพียงบางส่วนที่กล่าวถึงในพงศาวดารของสมัยนั้น ดินปัจจุบันปกคลุมเวียงกุมกาม ตกตะกอน ผึ่งให้แห้ง และในที่สุดถูกนำมาใช้เพื่อการเกษตร นาข้าว สวนผลไม้ และบ้านพักอาศัยจำนวนมากถูกสร้างขึ้นบนยอดเมืองที่ถูกฝัง เที่ยวไทย ที่ เวียงกุมกาม ชื่อนี้เคยถูกกล่าวถึงในพงศาวดารเมื่อนานมาแล้ว แต่นอกจากนั้น ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก ชื่อนี้มีที่มาจากคำว่า กุมกุม คำว่า กุม แปลว่า ที่พำนัก ส่วนคำ หมายถึง พื้นที่หรืออาณาเขต ดังนั้นจึงอาจยังคงอยู่หากกรมศิลปากร (รับผิดชอบด้านโบราณคดี) เริ่มขุดค้นในพื้นที่เชียงใหม่และรอบ ๆ เชียงใหม่ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ต้องขอบคุณการวิจัย การทำงานหนัก และความพยายามอย่างมากที่ทำให้เมืองเวียงกุมกามโบราณแห่งนี้ได้รับแสงแห่งวันและความสนใจทางโบราณคดีและศาสนาจำนวนมหาศาลอีกครั้ง เม็งรายเป็นองค์ชายฉานของชาวไท เขาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งล้านนาในปี 1259 ในขณะนั้นล้านนารวมถึงจีนยูนนานจนถึงเมืองขุนหมิง ลาวตะวันตก และพม่าตะวันออก (เมียนมาร์) พระเจ้าเม็งรายเป็นทั้งนักรบและพเนจร เขาสร้างเมืองที่มีป้อมปราการเพื่อรวบรวมและปกป้องอาณาจักรของเขา เมืองเชียงแสน (ริมแม่น้ำโขง) และเชียงรายต่างถูกพระเจ้าเม็งรายเข้ามาตั้งรกรากและก่อนการสถาปนาเชียงใหม่ พระเจ้าเม็งรายได้ยึดลำพูน (อาณาจักรเก่าหริภุญชัย) ในปี… Continue reading เที่ยวและรู้จักประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรทางภาคเหนือของไทย