ว่าด้วยเรื่องมหกรรมบ้านและคอนโด

ไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครเคยไปงานมหกรรมบ้านและคอนโดบ้างครับ เจ้างานบ้านและคอนโดที่ว่านี้หากเป็นงานขนาดใหญ่ก็มักจะจัดกันประมาณปีละ 2 ครั้งคือช่วงต้นปีกับกลางปีแต่ถ้าหากเป็นงานบ้านและคอนโดที่ไม่ใหญ่มากก็มักจะจัดกันประมาณปีละ 3 ครั้งคือช่วงต้นปี กลางปี และค่อนไปปลายปีซึ่งโดยทั่วไปมักจะเลือกเวลาไม่ให้ชนกัน                ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งสำหรับงานบ้านและคอนโดที่เป็นงานใหญ่และงานเล็กที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสถานที่จัดงานโดยหากเป็นงานใหญ่มักจะเลือกจัดที่เมืองทองธานีหรือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์แล้วแต่เจ้าของผู้จัดงานเป็นคนเลือกในขณะที่หากเป็นงานเล็กก็มักจะอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่จัดงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กก็ตามจุดหลักของงานก็อยู่ที่การที่เจ้าของโครงการนำเอาบ้านและคอนโดของตนทั้งเก่าและใหม่มาเสนอขายให้กับผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่กำลังมองหาเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ปัจจุบันแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดูซบเซาลงไปมากก็ตามทีแต่คนไทยเองก็ยังคงมีกำลังซื้อบ้านและคอนโดอยู่เช่นเดิมไม่ได้ลดลงไปตามสภาพเศรษฐกิจแต่อย่างใดหากแต่ผู้ซื้อเหล่านั้นฉลาดและพิจารณาที่จะเลือกมากยิ่งขึ้นก่อนการซื้อเพื่อให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ต้องเสียไปมากที่สุดดังนั้นผู้ที่อยู่ในธุรกิจสายงานนี้จึงควรที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้รองรับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่ว่านี้