หลักปรัชญาของฮอนด้า

ถ้าคุณผู้อ่านได้ติดตามผลงานของผมมาโดยตลอดจะก็จะรับรู้ได้ทันทีเลยครับว่าในบทความชุด Honda นั้นผมได้มีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆ ของฮอนด้าเอาไว้มากมายหลายเรื่องยกเว้นเรื่องของวิธีการปรัชญาในการทำงานของฮอนด้าที่ยังไม่ได้มีโอกาสเล่าดังนั้นในบทความตอนนี้ผมจึงขออนุญาตทุกคุณเล่าให้ได้ยินถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ของฮอนด้าเพื่อที่บทความชุดนี้จะก็จะได้เป็นบทความที่สมบูรณ์แบบใช้อ้างอิงได้ ดังนั้นอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะขอรับกระผม                หลักปรัชญาในการดำเนินงานของฮอนด้านั้นก็เหมือนกับธุรกิจการค้าทั่วๆ ไปนั่นแหละครับผมที่มีความเน้นมั่นพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดี มีทักษะ มีความปลอดภัยมากขึ้นรวมไปถึงยังมักสร้างความพึงพอใจพร้อมทั้งความประทับใจให้กับผู้ซื้ออีกเช่นกัน                นอกจาการเปลี่ยนแปลงด้านสินค้าแล้วสิ่งหนึ่งทางฮอนด้าได้วางวิธีการปรัชญาเอาไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ของตนทุกคนก็คือการดูแลรับใช้ผู้ซื้อที่มาซื้อของซื้อของขายหรือว่าใช้บริการด้วยความมีน้ำใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อที่จะที่ผู้บริโภคจะอาจได้เกิดความรู้สึกไว้วางใจพร้อมทั้งจะน่าจะได้กลับมาใช้บริการอีกครั้งในภายหลัง                ยุทธวิธีปรัชญาอีกข้อหนึ่งที่ลูกน้องและเจ้าหน้าที่จะอาจลืมกันไม่ได้ถ้าคงยังเป็นบุคลากรของ Honda อยู่ก็คือความสนิทสนมกลมเกลียว การทำความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมด้วยการสร้างงานเป็นทีมซึ่งวิธีดำเนินการในข้อนี้จะอาจไปเหมือนกับหลักใน Toyota Way                ขั้นตอนปรัชญาการสร้างงานของ Honda ที่ฉันได้กล่าวมาทั้งหลายนี้คือเพียงแค่แค่ส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าศึกษามาจากคู่มือบุคลากรของฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นแค่นั้นซึ่งหากใครอยากได้รับทราบวิธีการปรัชญาพร้อมกับรายละเอียดเสริมอย่างเจาะลึกถี่ถ้วนก็สามารถลองศึกษาได้จากเพื่อนที่สร้างงานอยู่ในบริษัทฮอนด้าหรือในเครือฮอนด้าหรือก็จะจะคงจะสอบถามโดยตรงไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือเปล่าฝ่ายการตลาดของรถฮอนด้าก็ได้ ไม่ผิดกติกาแต่องย่างใดขอรับกระผม